PROGRAMMAS APRAKSTS*

Izglītības programmas nosaukums:

 

Ķīniešu valoda bez priekšzināšanām (A1)

 

Prasības izglītojamā iepriekšējai izglītībai:

 

Nav

 

Izglītības programmas īstenošanas ilgums:

 

120 akadēmiskās stundas

 

Dokuments, kas apliecina izglītības programmas apguvi:

 

Apliecība par pieaugušo neformālo izglītību

 

 

Izglītības programmas mērķis:

 

 

Pakāpeniski attīstīt ķīniešu valodas efektīvas lietošanas pamatprasmes dažādās ikdienas situācijās

 

Izglītības programmas īss apraksts (tēmas, rezultāts):

 

Tēmas:

Ievads ķīniešu valodā, ievads hieroglifikā. Līnijas, grafēmas. Radikāļi (atslēgas). Toņi, toņu savienojumi- fonētiskā lasīšana.

Personīga informācija - vispārējas frāzes - ģimene - parastā diena - cik ir pulkstenis? - laiks un gadalaiki - ko tu darīji brīvajā laikā? - mājās un darbā - klimats un daba - izglītība - dzīvoklis - svētki - veselība.

 

Rezultāts:

Pēc programmas apgūšanas izglītojamais varēs atšķirt hieroglifu atslēgas, toņus, lasīt/ rakstīt nelielus tekstus.

 

Apgūtas ķīniešu valodas pamatzināšanas - ķīniešu valodas pamata vārdu krājuma un gramatikas pārvaldīšana ikdienas komunikācijā nepieciešamajā līmenī.

Komunicēšana ar tādu akcentu, kas nerada šķēršļus sapratnei, sarunās par pamattēmām, kur konteksts ir zināms: sevis prezentēšana, ikdienas rutīnas, hobiji, ceļa skaidrošana, pulkstenis, plāni, notikumi pagātnē, skola un izglītība, klimats un laika apstākļi, svētki.

Spēja saprast vienkāršus rakstu tekstus ķīniešu valodā un patstāvīgi tos veidot.

 

 

Izglītības programmas apguves kvalitātes novērtēšana:

 

Eksāmens

 

 

 
   

* Pēc A1 kursa varēsiet komunicēt par vienkāršām tēmām, piem., par ģimeni, darbu, vajadzībām (veikalā, tirgū) u.tml. Varēsiet lasīt un rakstīt; mācēsiet lietot vārdnīcu. A1 līmenī apgūsiet valodas pamatus.

 

Ja turpināsiet apmācības nākošajā līmenī (A2) - apgūsiet vairāk sākotnējo gramatiku, kopā ar uzdevumiem, nedaudz lielākiem tekstiem un arī nelieliem sacerējumiem. 

 

Ja mācīties regulāri un centīgi, pēc A2 līmeņa varēsiet arī brīvāk runāt, saprast dziesmas, garākus tekstus, dialogus u.c.

 DIALOGS AB Mācību centrs - neformālās un profesionālās izglītības apmācību pakalpojumu sniedzējs

atbilstoši starptautisko standartu prasībām!