DIALOGS AB Mācību centrs - NEFORMĀLĀS PROFESIONĀLĀS IZGLĪTĪBAS UN APMĀCĪBU PAKALPOJUMU SNIEDZĒJS atbilstoši starptautiskās izglītības kvalitātes vadības standarta ISO 29990:2010 un ISO 9001:2015 prasībām

 

Sertificēšanas institūcijas veiktais audits apliecina DIALOGS AB Mācību centrā ieviestās kvalitātes vadības sistēmas spēju pastāvīgi uzlabot organizācijas procesus, padarot tos pēc iespējas efektīvākus (t.sk. kvalitāte, klientu apmierinātība, rezultātu sasniegšanu u.tml.) un novēršot kļūdu jeb neatbilstību rašanos, t.sk., ka:

 

  • mācību saturā un mācīšanās procesā tiek ņemtas vērā visu ieinteresēto pušu vajadzības un gaidāmie mācību rezultāti
  • izmantotās mācību metodes un materiāli ir atbilstoši, precīzi un saturiski pareizi, lai sasniegtu izvirzītos mērķus
  • tiek nodrošināta nepārtraukta mācībspēku kvalifikācijas izvērtēšana un uzturēšana
  • organizācija atbilst starptautiskajiem standartiem un vadības sistēma tiek efektīvi īstenota un uzturēta, standarta saistības pildot visaugstākajā līderības līmenī un nodrošinot starptautiski saskaņotus kritērijus efektīvai mācību pakalpojumu kvalitātes vadībai starptautiskās konkurences mērogā

 

 DIALOGS AB Mācību centrs - neformālās un profesionālās izglītības apmācību pakalpojumu sniedzējs

atbilstoši starptautisko standartu prasībām!