PASNIEDZĒJS

Name, surname: Daniela Asnina

 

Education

Latvian University (Modern Languages Fakulty. Chineese Filology. Asian Studies), Bachelor. 

Latvijas Universitāte (Moderno valodu fakultāte. Sinoloģijas modulis. Āziju studiju programma. Ķīniešu filoloģija), Bakalaurs.

 

Work experience

More than 5 years, in English, Latvian, Chinese, Hebrew language tutoring/teaching, translations, staff training.

Vairāk kā 5 gadu pieredze angļu, latviešu, ķīniešu, ebreju valodu pasniegšanā, tulkošanas darbi, personāla apmācība. 

 

Characteristics

Active, communicative, responsive, punctual and focused, with joy and satisfaction in working both independently and as a team. 

Aktīva, komunikabla, atsaucīga, punktuāla un mērķtiecīga, ar prieku un gandarījumu strādā gan individuāli, gan ar grupu. 

 DIALOGS AB Mācību centrs - neformālās un profesionālās izglītības apmācību pakalpojumu sniedzējs

atbilstoši starptautisko standartu prasībām!